Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Personvern

 

Personvernerklæring for Dinherbashop.no

Sist oppdatert 30. November 2021

 

Denne personvernerklæringen for Dinherbashop.no angir typene opplysninger som jeg, som et uavhengig Herbalife-medlem, innhenter om kundene mine, mulige kunder og besøkende på nettstedet mitt og hvilke formål jeg bruker de opplysningene til. Enhver endring av denne erklæringen blir lagt inn på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at denne erklæringen kun gjelder for dette nettstedet og aktivitetene mine forbundet med personopplysningene dine. Jeg er datakontrollør for disse opplysningene og jeg kan nås via kontaktopplysningene på Dinherbashop.no.

Denne erklæringen gjelder ikke for Herbalife International of America, Inc.s eller dets tilknyttede enheter (samlet «Herbalife») sin innhenting eller bruk av personopplysninger. Vær oppmerksom på at Herbalife også er kontrollør i visse henseender og innhenter opplysninger om deg på sine nettsteder, herunder opplysninger innhentet om enheten og bruken av nettstedet hentet fra informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Disse opplysningene behandles i henhold til  Herbalife Norges Personværnerklæring som du kan lese via linken nederst på denne siden *).

 

Hva slags opplysninger kan innhentes av meg gjennom dette nettstedet?

Jeg kan innhente opplysninger direkte fra deg, som navnet og adressen din og telefonnummer, for eksempel når du fyller ut et skjema for å be om informasjon om Herbalife-produkter eller når du sender inn opplysninger for å kjøpe på nettstedet mitt.

 

Hva er det lovlige forretningsformålet med å innhente disse opplysningene?

Gjennom dette nettstedet innhenter jeg personopplysninger for en rekke forskjellige formål:

- For å utarbeide og oppfylle en avtale med deg, herunder:
 
- behandle produktbestillinger fra deg
­- levere eller ordne med levering av produktene dine
­- gi deg råd og oppfølgingstjenester
­- håndtere retur av produkter, eller garantikrav
­- i betalingsøyemed
     
 
- Tilfredsstille de juridiske forpliktelsene mine, som:
 
­ - regnskaps- og skatteformål,
­- foreta tilbakekalling av produkter, samt  
­- besvare eventuelle forespørsler om informasjon fra offentlige myndigheter.

 

- Andre legitime forretningsformål, som:
 
- å oppfylle forpliktelsene mine til Herbalife, herunder forpliktelser etter Herbalifes salgs- og markedsføringsplan
­ - løse ethvert spørsmål du måtte ha
­ - forbedre tjenestene mine til deg og beskytte integriteten og sikkerheten til tjenestene mine
­- foreta kvalitetskontroll
­- håndheve Herbalifes atferdsregler for uavhengige medlemmer, og mine eller Herbalifes rettigheter
­- ivareta enhver juridisk rettighet jeg måtte ha
­- gi deg informasjon og reklame om Herbalifes produkter, mine tjenester og spesialtilbud

 

- På grunnlag av samtykket ditt:
 
­ - Motta fra deg eventuelle helserelaterte opplysninger som behøves for å gi Herbalife®-produktanbefalinger,
­ - Følge med på fremdrift og gi skreddersydde råd
­- Til bruk av e-postadressen eller telefonnummeret ditt i forbindelse med markedsføring av Herbalife®-produkter og tjenester med tilknyttede produkter og tjenester

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å opplyse meg direkte om dette via kontaktopplysningene mine som finnes på Dinherbashop.no, eller når det gjelder markedsføringskommunikasjon, ved å følge eventuelle anvisninger om å velge bort mottak av slik kommunikasjon.

 

Hvor lenge beholder jeg disse opplysningene?

Jeg beholder opplysningene så lenge som nødvendig for formålene de ble innsamlet for eller som påkrevd etter loven, alt ettersom hva som er lengst. Den nøyaktige varigheten avhenger av hvilket formål opplysningene skal brukes for.

 

Hvem deler jeg opplysningene dine med?

Relevante personopplysninger deles med:

- Herbalife for formålene å utføre produktordrer, drive virksomheten og dens nettsteder, kvalitetskontroller, samsvar med relevante lover og forvaltning av Herbalifes salgs- og markedsføringsplan.
 
- Mine profesjonelle rådgivere som regnskapsfører og skatterådgiver.
 
- Andre leverandører som hjelper meg med å drive Herbalife-virksomheten min, som
 
- Tjenester for levering av e-post
- Tjenesteleverandører for regnskapsprogram og logistikk/utsendelse av varer.
- Klarna Norge AS for betalingstjenester.
- Andre Herbalife-medlemmer i henhold til salgs- og markedsføringsplanen til Herbalife
- Andre parter som er påkrevd etter loven, eller for å etterfølge stevning, rettsforfølging eller lignende juridisk prosess eller megling, herunder bekjentgjøring til autoriserte tredjepartsrevisorer eller offentlige myndigheter eller for å etterforske eller forhindre svindel.

Herbalife bruker opplysningene jeg gir dem, i henhold til deres personvernerklæring. Hvis du vil finne ut mer, gå til lenken for Herbalifes personvernerklæring som du finner en link*) til nederst på denne siden.

 

Hvilke rettigheter har du når det gjelder disse personopplysningene?

- Hvis du hører hjemme i Europa har du diverse rettigheter når det gjelder personopplysningene dine. Disse omfatter retten til å få tilgang til opplysningene dine, rette dem opp etter behov for å sikre at de er ajourførte, begrense visse former for behandling, motsette deg visse former for behandling (som direkte markedsføring) og retten til overføring av dataene (hvis du vil at opplysningene dine skal sendes til en annen part).
 
 
Du har også retten til å få personopplysningene dine slettet i visse tilfeller (avhengig av gjeldende lover).
 
- Hvis du ikke vil motta reklame via e-post eller SMS, kan du selv velge bort slik kommunikasjon.
 
- Hvis du hører hjemme i EØS-området og du har bekymringer angående innsamlingen og bruken min av personopplysningene dine som ikke løses til din tilfredsstillelse, har du rett til å legge inn en klage hos de kompetente tilsynsmyndighetene i rettsområdet ditt, som i Norge er Datatilsynet.
 

- Hvis du har ytterligere spørsmål om denne personvernerklæringen og praksisen min, eller hvis du vil klage på bruken min av personopplysningene dine, kan du kontakte meg via kontaktopplysningene mine oppgitt på dette nettstedet.

 

Hvordan overfører jeg opplysninger?  

Jeg overfører ikke personopplysningene dine utenfor Europa med mindre jeg har ditt spesifikke, informerte og klare samtykke, som du kan trekke tilbake når som helst.

 

Hvordan vet jeg om denne erklæringen er oppdatert?

Lover, retningslinjer og rettspraksis for personvern er i stadig endring. Følgelig kan denne erklæringen endres fra tid til annen. Jeg anbefaler derfor at du besøker nettstedet mitt regelmessig for den nyeste versjonen av denne erklæringen.

 

Hvordan kan du kontakte meg?

Du kan kontakte meg ved hjelp av kontaktopplysningene du finner i kontaktskjemaet her

 

Med vennlig hilsen

Dinherbashop.no - Herbalife Nettbutikk

BMS Consult Dale, Marie Dale 

Org nr 946 348 902

Herbalife Nutrition

 

 

 

 

 

*) For Herbalife Norge sin Personvernerklæring klikk her